Угода користувача

Дана Угода Користувача (надалі «Угода») укладається між Вами (надалі «Користувач») та ФОП Короченцева Юліана Євгеніївна (надалі «Design Center BS») і регулює усі види використання інтернет-сайту http://brother-sister.com (надалі «Сайт»), який є власністю та управляється Design Center BS, послуг, що надає Design Center BS завдяки Сайту та усієї інформації, яка доступна на Сайті.

1. Загальні положення

1.1. Використання Сайту дозволено тільки особі (далі "Користувач"), що прийняла усі умови даної Угоди, яка розміщена на Сайті й інші правила, передбачені на Сайті.
1.2. Користувач зобов'язаний уважно ознайомитися з Угодою перед використанням Сайту. Використовуючи будь-яку частину Сайту, Користувач надає свою згоду бути зв'язаним умовами даної Угоди з Design Center BS. Якщо Ви не погоджуєтеся з умовами Угоди (повністю або частково), то Вам необхідно відмовитися від використання Сайту.
1.3. Користувач не має права використовувати Сайт і не може прийняти умови Угоди, якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати такі угоди.
1.4. Якщо закон країни, де проживає або перебуває Користувач забороняє використовувати Сайт з будь-яких причин, Користувач повинен утриматися від використання Сайту, а якщо продовжує користуватися Сайтом, то робить це на власний ризик та під власну відповідальність. При цьому усі умови даної Угоди залишаються в силі.

2. Права, обов'язки та відповідальність сторін

2.1. Якщо Користувач вважає, що на Сайті присутня інформація, що порушує його права, Користувач зобов'язаний повідомити про це Design Center BS й надати їй інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У випадку якщо Користувач надасть неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяний збиток (включаючи витрати, мита й оплату адвокатських послуг).
2.2. Користувачеві заборонено:
- сприяти або розпалювати релігійні, расові або міжнаціональної ворожнечі;
- вчиняти дії, що порушують права і свободу, честь і гідність будь-якої особи;
- ображати будь-кого;
- використовувати нецензурні вислови, навіть якщо вони маскуються іншими символами (наприклад зірочками);
- зловживати розміщенням інформації, що не несе смислового навантаження;
- провокувати, починати й/або підтримувати словесну війну, що не має відношення до первинної причини суперечки;
- вчиняти дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману;
- розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності та/або права на інші об'єкти інтелектуальної власності, що належать Design Center BS та/або третім особам;
- розміщувати інформацію, що порушує права й законні інтереси третіх осіб (у тому числі, розміщення фотографій і відеороликів, основним об'єктом яких є людина, якщо ця людина не давала згоди на розміщення на Сайті фотографії або відео з її участю);
- розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного або образливого характеру;
- використовувати будь-які комп'ютерні програми для автоматизованого збору інформації на Сайті;
- здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональної інформації інших користувачів;
- розміщувати комп'ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб.
2.4. Відповідальність Користувача:
- Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, що розміщена на сайті.
- Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні Сайту.
- Користувач зобов'язується самостійно та за свій рахунок врегулювати всі претензії третіх осіб, що пов'язані з дією або бездіяльністю Користувача при використанні Сайту.
- У випадку розміщення Користувачем на Сайті інформації або здійснення інших дій, що не відповідають умовам Угоди, Design Center BS має право без повідомлення, виключно на власний розсуд, видалити розміщену Користувачем інформацію, включаючи ту інформацію, у відношенні якої важко визначити її відповідність Угоді та/або законодавству, що застосовується.
2.5. Відповідальність Design Center BS:
- Design Center BS не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, розміщеної Користувачем на Сайті, включаючи її копіювання, відтворення й поширення, здійснені як у рамках Сайту, так і іншими можливими способами.
- Design Center BS не відшкодовує збиток, прямий або непрямий, заподіяний Користувачеві або третім особам у результаті використання або невикористання, у т.ч. неможливості використання Сайту.
- Design Center BS не приймає на себе зобов'язань по перевірці, зміні та контролю інформації, що розташована будь-ким на Сайті, не гарантує й не несе відповідальності за достовірність інформації, її законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам користувачів Сайту.
- Design Center BS не несе відповідальності за зміст сайтів, що не належать їй, посилання на які можуть бути присутні на Сайті, і не гарантує їхньої доступності, коректної роботи й відповідності заявленій тематиці.

3. Інтелектуальна власність

3.1. Користувач, що розміщує на Сайті будь-яку інформацію, яка містить об’єкти інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись, текст, графічні зображення, знаки для товарів і послуг і т.д., гарантує, що завантаження на Сайт, копіювання й використання даної інформації та/або об’єктів інтелектуальної власності, що містяться в ній, не буде порушувати прав третіх осіб.
3.2. Користувач, завантажуючи на Сайт будь-які об’єкти інтелектуальної власності, безоплатно надає Design Center BS невиключні майнові права на ці об’єкти, при умові їх використання на некомерційних підставах. Надані Користувачем Design Center BS майнові права не мають територіального обмеження та надаються на весь термін дії авторських прав. Дані Правила не передають Користувачеві ніяких виключних майнових прав на будь-які об’єкти інтелектуальної власності Design Center BS або третіх осіб, якщо це явно не вказано, і усі права власності стосовно такої власності залишаються винятково за Design Center BS та/або відповідною третьою особою.
3.3. Користувачеві заборонено будь-яке використання в комерційних цілях будь-якої інформації та об’єктів інтелектуальної власності, що розміщені на Сайті, без письмового дозволу на це відповідного правовласника.

4. Конфіденційність

4.1. У випадку, якщо при використанні Сайту Користувачеві будь-яким способом стала відома інформація відносно Design Center BS та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або до Комерційної таємниці, Користувачу заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію. 4.2. Користувач розуміє й погоджується з тим, що розміщуючи на Сайті інформацію, будь-яка третя особа може одержати доступ до цієї інформації.

5. Інші умови

5.1. Design Center BS має право вносити зміни в дану Угоду. Усі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди, розміщеної на Сайті. Усі зміни Угоди набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи послуги або Сайт Користувач підтверджує згоду з новими умовами Угоди в редакції, що діє на момент використання Користувачем послуг або Сайту.
5.2. Design Center BS не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.
5.3. Користувач надає Design Center BS право надсилати йому повідомлення, що містять інформацію про Сайт, послуги Design Center BS або інформацію рекламного характеру.
5.4. У випадку визнання недійсної або нездійсненної будь-якої частини даної Угоди, інші частини Угоди будуть залишатися в чинності. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.
5.5. Сайт надається Design Center BS "як є". Design Center BS не гарантує відповідність Сайту цілям і очікуванням Користувача, його безперебійну й безпомилкову роботу.
5.6. Design Center BS має право в односторонньому порядку змінювати вартість, види й терміни дії послуг, що надаються у рамках Сайту.
5.7. Design Center BS може в будь-який момент і без повідомлення Користувача поступитися своїми правами за даною Угодою третій стороні.
5.8. До даної Угоди й відносинам між Design Center BS та Користувачем, що виникають у зв'язку з використанням Сайту, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються Угоди та використання Сайту
Оформити замовлення Повернутись до магазину